Fri, 25 September 2015 #D3

Sunburst variation

An interactive D3 visualisation of semantic associations with a choosen word, first level and second level. The size of each block depends on the frequency, the opacity of the color depends on the concretness of the word. The blue icon is used in the application to add the word to “a memory basket”.

Tue, 19 May 2015

Onbewuste psychologieprincipes op het web

De omgekeerde pyramide

Iedereen beseft dat we artikels minder aandachtig lezen op het internet. Gebruikers scannen de tekst of artikels. Minder bewust zijn we van de gevolgen hiervan. We hebben geleerd om een tekst te schrijven met een introductie, details en op het einde een conclusie. Hiervoor heeft de webgebruiker geen tijd. Begin met de de belangrijkste informatie, de conclusie. Als de gebruiker mee is kun je heb meer uitleg verschaffen en vervolgens ook nog details meegeven. Dit idee wordt ook wel  de omgekeerde content pyramide genoemd.

Keuzestress vermijden

Overlaad een gebruiker niet met vele opties of instellingen. Maak een duidelijke standaard keuze voor de gebruiker. Het is fijner om een gebruiker eerst te laten kennismaken met iets dan hem meteen om veel informatie of inzichten vragen. Heb je verschillende prijsmodellen voor je web app? Maak dat er eentje uitspringt. 

Een conservatieve interface wint meestal

Wanneer twee of meerdere elementen in je interface conflicteren, of dubbelzinnig zijn, moet je altijd voorrang geven aan het concept of gedrag die de gebruiker het minst verrassen. Kies voor eenvoud en voor de hand liggend ipv slim.

Links is terug, Rechts is vooruit.

Moet de “cancel” button links of rechts in een alert box staan? Dient “Vorige berichten” links of rechts te staan? Bij een alert box heb je in principe een primaire actie (ok) en secondaire actie (cancel). De eerste houdt progressie in, je gaat naar iets nieuw, een volgend scherm. Het tweede impliceert teruggaan. Bij paginering komt “oude berichten” neer op teruggaan, nieuwe berichten duidt op vordering. 

Bekijk eens volgende twee foto’s

Op de eerste foto heb je eerder een terugkeerervaring. Bij de tweede voel je eerder een vertrek aan. Geen toeval dat ook onze leesrichting zo is. We lezen van links naar rechts, slaan pagina’s om, rechts werd zo onbewust vooruitgang. Een “Bewaar” button hoort dus rechts te staan, de cancel links. Je kan dit gerust ook doortrekken naar subnavigaties of filters. Zet die niet rechts of onderaan, maar links of bovenaan. Je klikt links om rechts het resultaat te zien.

En nu we toch bezig zijn, een zijdelingse maar niet onbelangrijke opmerking, want er wordt nog zo vaak tegen gezondigd. Vervang “Ja, Nee, Annuleren” buttons door de werkelijke actie zoals “Bewaren, Niet bewaren, Annuleren”.

 

Iets tot stand te brengen

Veel pogingen om gedrag te veranderen of iets in actie te zetten mislukken vanwege een gebrek aan inzicht in de factoren die tot verandering leiden. Bj Fogg, een onderzoeker bij Stanford, beschreef een model waarin hij samenvat hoe je mensen of gebruikers iets kunt laten doen. Er zijn drie parameters die een rol spelen: motivatie, moeilijkheidsgraad en triggers. De verticale as gaat over motivatie of ‘willen’. In welke mate is iemand gemotiveerd om het doelgedrag te vertonen? Heeft die persoon een hoge of lage motivatie? De horizontale as gaat over ‘kunnen’ (ability): is iemand in staat om het doelgedrag te vertonen? Is dit makkelijk of moeilijk?

Wanneer zowel de motivatie en de moeilijkheidsgraad hoog zijn, zal een trigger makkelijk of vaak het gewenste gedrag veroorzaken. Als daarentegen zowel de motivatie als bekwaamheid laag zijn dan zijn de slaagkansen dat ook. Dit spreekt voor zich maar is een gouden regel die je snel kunt toepassen.

In de praktijk is het makkelijkste om de trigger te verbeteren of te verhogen. Die trigger kan een deadline zijn, een reminder via sms, kortingsactie, … Moeilijkheidsgraad of de bekwaamheid voor gebruikers is een vlak waar veel usability en ux specialisten zich op werpen maar wordt echter nog vaak verwaarloost. De moeilijkheidsgraad bevat ook deelaspecten als tijd, gewoonte, norm, mentale of fysieke inspanning. Maw hoe maak je het makkelijker en vlotter. Als derde punt kun je bekijken of de motivatie voldoende aanwezig is: het gevoel (iets dat leuk is doe je liever), sociale acceptatie (de wens om bevestiging te krijgen van anderen), hoop (verwachting op positief resultaat

 

Gewoontes

De technologie die we vandaag vaak gebruiken draait rond dwanghandelingen, als het al geen loutere verslaving mag genoemd worden. Waarom Mail, Facebook of Twitter zo vaak raadplegen? Het is software die ons gedurende de hele dag kan beheersen. Veel bedrijven willen ook een stuk in je leven worden of, met een negatievere connotatie, beheersen. Aangezien zoveel producten onze aandacht vragen is het geen sinecure om in de bovenste lade te raken. De sleutel hiertoe is gewoonte.

Onderzoeker en journalist Nir Eyal beschreef in zijn “Hook Model” hoe producten gewoontes kunnen worden. Eerst is er de trigger. Denk aan een notificatie rond een nieuw topic op Facebook waar je getagd bent of aan bericht waarbij een vriend z’n eerste twintig kilometer op Runkeeper meedeeld. Na deze trigger, vaak onbewust, komt de actie. Je bekijkt wat er gezegd wordt of de bosloop van je vriend in detail. Vervolgens komen we bij een “variable reward”. Belangrijk bij het creëren van gewoontes is dat wat je krijgt kan verrassen. Je wordt bang iets te missen, een grappige filmpje die je vrienden sharen of een nieuw inzicht in je looptraining. Het wordt een schatten jacht en kwa gevoel ligt het in het verlengde van een kansspel. Het laatste stuk is dat je ook investeert in het platform en zo onbewust je kansen verhoogt dat je terugkeert: simpele acties als iets liken op Facebook of je training schema aanpassen op Runkeeper is voldoende.

Het feit dat een consument 24 op 24 beschikbaar is via z’n verschillende devices heeft bedrijven meer mogelijkheden om ons te gedrag te beïnvloeden en voor het bedrijf een enorme competitieve meerwaarde. Gebruikers die je product kan je langer aan je binden, overwegen sneller om voor iets te betalen en zullen het makkelijker aanraden bij vrienden. Gewoontes zijn echter erg moeilijk te bekomen. Mensen hebben het moeilijk al ze zich moeten inspannen om tot een nieuwe gewoonte te komen of te behouden. Oude gewoontes roesten vasten, maar net daarom ook zo beheerlijk bij bedrijven.


Nog een tip: Hooked festival - 14 - 4 June 2015 in Gent, Belgium www.hookedfest.be
Wed, 29 April 2015

Patterns

Another little visualisation experiment, this time with D3.

Fri, 30 January 2015

Gamespeller

Mindspeller, a spin-off from the KUL, is building a semantic network from the dutch (and later also english) language. To obtain enough data Mindspeller set up a public word game where you can create your own little cluster. You can try it out yourself: www.gamespeller.com. To get an idea, the info Mindspeller received for Netflix in a small dashboard view

Technically: I used D3 and Laravel.

Fri, 30 January 2015

Decisions and judgments

Design complexity is here defined as the complexity a designer experiences when faced with a design situation. Almost all design situations offer potentially infinite and limitless sources of information, requirements, demands, wants and needs, limitations, and opportunities. These “infinite and limitless sources” usually present themselves in the form of diverse technological possibilities, numerous and constantly changing contextual factors and societal preconditions, sophisticated and/or non-informed clients, customers, and user demands and desires. Even though all of these sources can inform the designer about a potential design, it is not possible to exhaustively explore them for all potentially useful information. Facing such “infinite” information sources might lead a designer (even an experienced one) to experience an overwhelming design complexity. The designer has to make all kinds of decisions and judgments, such as, how to frame the situation, who to listen to, what to pay attention to, what to dismiss, and how to explore, extract, recognize, and chose useful information from all of these potential sources. An inexperienced designer might suffer from “design paralysis” when confronted with such endless opportunities. These design situations are sometimes characterized as “under determined” problems, or in Schön’s words as a “messy” situation, or in Rittel’s words a “wicked problem. According to the definition presented here, it is not possible to objectively measure design complexity. We cannot, based on some objective measurement, argue that “this situation has a higher design complexity than that situation.” Instead, design complexity is the designer’s subjective experience of complexity. This experience is a consequence of the nature of the task in the specific situation, in relation to the specific purpose, and in relation to the professional skill, competence, and experience of the designer. This means that one designer might experience a particular design situation as complex, while another might not.

From The Nature of Design Practice and Implications or Interaction Design Research

Tue, 30 December 2014

“Less, but Better”

Two recommended talk. First Irene Au, former head of design at Google and a partner at a VC company, on design. Secondly nice and open talk from Eric Rodenbeck on how to (keep) running a data visualization and design studio

Mon, 29 December 2014 #links

Tecnical link dump Q4-14

Css

SVG

PHP

GIT

D3 js

DATA

JS

Miscellaneous

Thu, 11 September 2014

Taleb, one of the fathers of the new statistics

Excellent talk from Nassim Nicolas Taleb where he explains quickly his anti-fragility theory. He explained this in great detail in his excellent, provocative , sometimes juicy, book new book “Antifragile: Things That Gain From Disorder.” . Taleb’s point is that when uncertainty increases, culminating in extreme events, ‘fragile’ things die or fail, while ‘antifragile’ ones survive and thrive, like option traders who own out-the-money contracts. He argues that by optimising systems to survive under normal conditions, we’re setting ourselves up for catastrophic failures like the Fukushima nuclear reactor. Meanwhile he also repeatedly attacks theorists and academics as the sorts of people who would presume to “lecture birds on how to fly.” 

Wed, 16 July 2014

Some new projects

In the last months i finished a couple of smaller sites. Most of them use Expression Engine as CMS.

  • Merlin: website for the #1 partner of independent music labels in the world to represent them to the big streaming music stores.
  • Garage Klaasen: Small site for a Toyota and Lexus garage in Turnhout. They want a face for their clients. The actual information of the cars is at the brand sites, as the offers and models change too often to manage it properly in there own website.
  • Shakti Prod: a photography and artist agency from the states 
  • CO.MX : before i build their platform (a web app to share ideas and projects with friends), but now they wanted a simple site to explain their organisation
Thu, 24 April 2014

Otto in MusicWeek

I’m working for Otto as a (product) designer. Otto is a much needed admin for labels to manage there digital sales.

In January Otto also received a lot of press coverage because of the Merlin dashboard it powered. Merlin presented the dashboard at Midem in Cannes. Here you can find one of the many articles: Merlin Taps OTTO For New Member Dashboard Just In Time For Midem

Fri, 04 April 2014

Where I want to head

First video coming from the American Visualized conference: Dataveyes’ talk, a Paris based company focusing on Human-Data interactions. It’s nice to see them think outside the box and definitely an inspiration for me.

Sun, 16 March 2014

Add App

Last summer i worked on wireframes, design and front-end development of a first MVP for Add App, a platform that bundles personal data from your smartphones’ health apps. Most of the energy went into defining the first steps needed for an MVP release, and focus changed a couple of time in the analysing and wireframing stages. Add App is growing up, they moved (temporary?) to San Francisco and focus on Fitness applications only instead of the full health spectrum. Lovely to see them grow slowly.

A nice new video summarises what they are all about.

Fri, 21 February 2014

Ficunam 2014

Launched the new site for Mexican movie festival Ficunam. The festival wants to strengthen the specialized cinema market in Mexico, to feed the changing tastes of film devotees, and to form like-minded audiences in other states of Mexico. It does that very well and the it became very popular (our servers and caching having a hard time. A very nice festival for auteur cinema, alternative films and upcoming directors.

Page 1 of 3 pages |  Next Page